4.1 Головне вікно програми

Navigation:  Головний зміст > 4 Інтерфейс програми >

4.1 Головне вікно програми

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Загальний вигляд головного вікна програми представлено нижче (Рис. 4.1.1).

1-7_img12

Рис. 4.1.1. Головне вікно програми

Призначення елементів головного вікна програми:

1.Заголовок вікна. Містить назву та поточну версію програми.

2.Головне меню. Містить пункти підменю із переліком операцій для роботи з програмою. Перелік пунктів головного меню описано в Табл. 3.

3.Панель інструментів. Містить кнопки швидкого виконання деяких операцій. Перелік кнопок панелі інструментів описано в Табл. 4.

4.Робоча область. Відображається як блок, що містить закладки поточних звітів, які редагуються, а також список поданих звітів та фільтр звітів (Рис. 4.1.2).

5.Панель повідомлень. Відображається інформація про помилки, повідомлення та додаткову інформацію, що виникають під час роботи у програмі (Рис. 4.1.3). При появі інформації, що має бути відображена на панелі повідомлень, дана панель відображається автоматично. За замовчуванням панель повідомлень закріплена у відкритому стані. Її можна відкріпити, натиснувши кнопку [1-7_img13] у правому верхньому куті панелі. Також можна встановити стан панелі за замовчуванням у параметрах програми (меню Сервіс – Параметри програми - Загальне) опцією «Автоматичне закріплення вікна повідомлень»

6.Вікно Новини. Відображається додаткова інформація для перегляду. При появі нової новини, вікно автоматично відображається на екрані. Також вікно завжди відображається при кожному запуску програми (Рис. 4.1.4).

 

Табл. 4. Пункти головного меню

Назва пункту/підпункту меню

Комбінація клавіш для швидкого виклику

Дія, що відповідає підпункту

Меню Файл

1-7_img14

Створити

<Ctrl+N>

Створення нового документа (див. п. 8.2)

1-7_img15

Підменю Створити запити

1-7_img15

Запит на ПН/РК

Створення запиту на податкову накладну чи розрахунок коригування (див. п. 10.3)

1-7_img15

Запит на акцизні ПН/РК

Створення запиту на акцизну податкову накладну чи розрахунок коригування (див. п. 10.4)

1-7_img15

Запит про суму податку для реєстрації ПН/РК

Створення запиту про суму податку для реєстрації ПН/РК (стан рахунку) (див. п. 10.5)

1-7_img15

Запит на залишок електронного ПДВ-рахунку

Створення запиту на залишок електронного ПДВ-рахунку

1-7_img19

Друковані бланки

Відкриття вікна вибору бланків для друку

(див.  п. 11)

1-7_img20

Копіювати звіт

<Ctrl+Shift+C>

Створення копії документа (див. п. 8.10)

1-7_img21

Відкрити

<Ctrl+O>

Відкриття звіту з переліку (див. п. 8.5)

1-7_img22

Зберегти

<Ctrl+S>

Збереження відкритого звіту (див. п.  8.4)

1-7_img23

Зберегти всі

<Ctrl+Shift+S>

Збереження усіх відкритих звітів

1-7_img24

Параметри звіту

<Ctrl+Alt+P>

Перегляд параметрів обраного звіту (див. п. 8.15)

1-7_img25

Видалити

<Del>

Видалення звіту з переліку (див. п. 8.8)

1-7_img26

Друкувати…

<Ctrl+P>

Друк відкритого звіту (див. п. 8.6)

1-7_img27

Попередній перегляд

<Ctrl+Shift+P>

Попередній перегляд відкритого звіту (див. п. 8.6)

1-7_img28

Імпорт звітів

<Ctrl+I>

Імпорт звіту із зовнішнього файлу (див. п. 8.19)

1-7_img28

Імпорт ПН/РК

-

Імпорт ПН/РК із зовнішнього каталога

1-7_img28

Імпорт первинних документів

-

Імпорт первинних документів

1-7_img30

Підменю Експорт (детальніше – див. Додаток А. Підпункти головного меню)

1-7_img26

Масовий друк

-

Друк великої кількості звітів (див. п. 8.7)

1-7_img32

Встановити звітні форми

<Ctrl+Shift+F>

Додавання шаблону звіту (див. п. 15.5)

1-7_img33

Вихід

<Alt+X>

Вихід із програми (див. п. 17)

Меню Дії

1-7_img34

Підписати

<Alt+S>

Підписання звіту (див. п. 9.1)

1-7_img35

Зняти підпис

<Alt+Del>

Зняття підпису зі звіту (див. п. 9.2)

1-7_img36

Перевірити підпис

Перевірка наявності підписів (див. п. 9.3)

1-7_img37

Відіслати поштою

<Alt+M>

Відсилання звіту (див. п. 10)

1-7_img37

Відіслати через сервіс

<Alt+G>

Відсилання звіту через вбудований сервіс програми

1-7_img39

Камеральна перевірка

<F4>

Перевірка коректності заповнення звіту

(див. п. 8.4)

1-7_img40

Переглянути квитанції

Перегляд квитанцій (див. п. 12.1)

1-7_img41

Розрахунки коригувань

Перегляд пов’язаних документів розрахунку коригування

1-7_img41

Переглянути податкову

накладну

Перегляд пов’язаних документів податкової накладної

1-7_img40

Список повідомлень та

квитанцій

Перегляд повідомлень та квитанцій (див. п. 12.7)

1-7_img44

Перегляд помилкових

квитанцій

Перегляд сховища помилкових квитанцій

(див. п. 12.1)

1-7_img45

Отримати повідомлення

<Ctrl+M>

Отримання повідомлення

1-7_img46

Імпорт квитанцій

<Ctrl+Shift+I>

Імпорт квитанцій (див. п. 12.5)

Меню Керування списком

1-7_img47

Обрати всі

<Ctrl+A>

Виділення усіх записів переліку

1-7_img48

Зняти всі

Зняття виділення

1-7_img49

Інвертувати

Інвертування виділення

1-7_img50

Оновити дані

<F5>

Оновлення даних

Меню Довідники (детальніше – див. Додаток А. Підпункти головного меню)

Меню Сервіс

1-7_img51

Підприємства

<Ctrl+Shift+O>

Налаштування параметрів підприємств

(див. п. 15.3)

1-7_img52

Параметри програми

<Ctrl+Alt+Shift+O>

Налаштування загальних параметрів програми

(див. п. 15.2)

1-7_img53

Змінити пароль доступу

Зміна пароля доступу до програми (див. п. 15.1)

1-7_img54

Оновлення програми

Запит оновлень програмного продукту на сайті розробника (див. п. 15.2.4)

1-7_img56

Підписати файл

Накладання електронного підпису на файл

1-7_img57

Протокол повідомлень

Перегляд архіву повідомлень програми (див. п. 4.3)

1-7_img58

Замовлення

Процедура продовження дії ліцензії, якщо вона закінчується (див. п. 5.6)

1-7_img60

Експорт підприємства

Експорт даних підприємства у файл (див. п. 15.6)

1-7_img60

Архівування звітів підприємства

 

Створення архіву звітів за обраний період

1-7_img62

Імпорт підприємства

Імпорт даних підприємства у базу (див. п. 15.6)

1-7_img63

Резервне копіювання

Створення резервної копії баз даних програми (див. п. 15.4)

1-7_img64

Відновлення з резервної копії

Відновлення баз даних програми з файлу резервної копії (див. п. 15.4)

1-7_img65

Моніторинг

Перегляд у монопольному режимі дій користувачів термінальної версії програми (див. п. 7.4.11)

Меню Обмін

1-7_img66

Обмін з контрагентами

Обмін з контрагентами сертифікатами та податковими накладними (див. п. 13)

1-7_img67

Створити запит на отримання сертифікатів

Операції створення та відправки запитів на отримання сертифікатів (див. п. 13.3)

1-7_img68

Надіслати сертифікати

організації контрагентам

Відправка сертифікатів (див. п. 13.5)

1-7_img69

Створити запит на отримання накладних/первинних документів

Операції створення та відправки запитів на отримання податкових накладних (див. п. 13.7)

1-7_img70

Надіслати файл контрагенту

Надсилання контрагентам файлів з комп’ютера

(див. п. 13.10)

1-7_img71

Надіслати повідомлення

контрагенту

Відправка текстових повідомлень обраному контрагенту (див. п. 13.11)

Меню Розділи

1-7_img72

Звіти

<F6>

Відкриття панелі з переліком звітів (див. п. 8.9)

1-7_img73

Запити

Відкриття списку запитів

1-7_img74

Податкові накладні

<F8>

Відкриття панелі з переліком накладних

(див. п. 8.9)

1-7_img75

ТТН (спирт, паливо)

Відкриття переліку товарно-транспортних накладних (спирт, паливо)

1-7_img76

Акцизні накладні

Відкриття переліку акцизних накладних

18-20_img73

Розпорядникам акцизних складів

Відкриття звітів, створених з ДПС - Акциз (склади)

13-17_img299

Реєстр ліцензій (спирт)

Відкриття переліку реєстру ліцензій (спирт)

13-17_img300

Реєстр ліцензій (пальне)

Відкриття переліку реєстру ліцензій (пальне)

18-20_img74

Звіти НБУ

Відкриття переліку Звітів НБУ

1-7_img77

Первинні документи

Відкриття переліку первинних документів

13-17_img301

РРО

Відкриття переліку реєстраторів розрахункових операцій

13-17_img302

Електронна каса

Відкриття переліку електронних касових чеків

13-17_img303

Інформування

Відкриття вікна «Інформування»

18-20_img75

Сертифікати та ключі

Відкриття вікна «Сертифікати та ключі»

1-7_img78

Повідомлення

<F7>

Відкриття панелі повідомлень

1-7_img79

Новини

<F9>

Відкриття вікна з новинами

13-17_img304

Календар

Відкриття вікна «Календар»

18-20_img15

Податкові показники

 

Відкриття вікна «Податкові показники»

18-20_img16

Нерозшифровані файли

 

Відкриття вікна «Податкові показники»

Меню Довідка

1-7_img80

Довідкова система

<F1>

Відкриття довідкової системи

1-7_img81

ЧаВо (FAQ)

<F3>

Відкриття веб сайту з інструкціями

1-7_img82

Про програму/Контакти

Відкриття вікна з інформацією про програму

(див. п. 16.1)

Меню Технічна підтримка

1-7_img83

Задати питання

Звернення у службу технічної підтримки через вбудований сервіс (див. п. 4.2.2.2)

1-7_img84

Відправка протоколу

Формування пакету протоколів роботи програми для відправки розробникам (див. п. 4.2.2.3)

 

Табл. 5. Кнопки панелі інструментів

Кнопка

Назва

Відповідний пункт меню

1-7_img85

Створити

Файл Створити

1-7_img86

Відкрити

Файл Відкрити

1-7_img87

Зберегти

Файл Зберегти

1-7_img88

Зберегти всі

Файл Зберегти всі

1-7_img89або

1-7_img90

Видалити

або

В корзину

Файл Видалити

або

Файл В корзину

1-7_img91

Імпорт звітів

Файл Імпорт звітів

1-7_img92

Експорт

Файл Експорт

1-7_img93

Масовий друк

Файл Масовий друк

1-7_img94

Підписати

Дії Підписати

1-7_img95

Відіслати поштою

Дії Відіслати поштою

1-7_img96

Відіслати через сервіс

Дії Відіслати через сервіс

1-7_img97

Отримати повідомлення

Дії Отримати повідомлення

1-7_img98

Переглянути квитанції

Дії Переглянути квитанції

1-7_img99

Обмін з контрагентами

Обмін Обмін з контрагентами

1-7_img100

Друкувати…

Файл Друкувати

1-7_img101

Камеральна перевірка

Дії Камеральна перевірка

1-7_img102

Список звітів

Вікна Список звітів

1-7_img103

Запити

Вікна Запити

1-7_img104

Накладні

Вікна Накладні

1-7_img105

Повідомлення

Вікна Повідомлення

1-7_img106

Новини

Вікна Новини

 

1-7_img107

Рис. 4.1.2. Область для роботи зі звітом

 

1-7_img108

Рис. 4.1.3. Панель повідомлень

 

1-7_img109

Рис. 4.1.4. Вікно Новини

 

Особливості інтерфейсу детально описані у п. «Додаток Б. Особливості інтерфейсу».