15.4 Резервне копіювання баз даних

Navigation:  Головний зміст > 15 Додаткові налаштування програми >

15.4 Резервне копіювання баз даних

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Дані звітних форм, налаштування підприємств, квитанції містяться у базі даних програми. З метою забезпечення цілісності таких даних, щоб запобігти втраті важливої інформації, рекомендується виконувати резервне копіювання баз даних програми.

При виклику пункту меню Сервіс → Резервне копіювання відобразиться вікно резервного копіювання (Рис. 15.4.1).

У цьому вікні необхідно вказати шлях, за яким буде збережено файл з резервною копією баз даних програми. В подальшому, при наступних викликах даної функції, програма запропонує за замовчуванням той шлях, що використовувався останнього разу, при створенні резервної копії.

13-17_img114

Рис. 15.4.1. Резервне копіювання баз даних

Після визначення шляху для збереження та натиснення кнопки [Так] програма сформує файл резервної копії. Файли резервних копій рекомендується зберігати на окремих інформаційних носіях для запобігання втраті резервних копій разом із втратою баз даних програми у випадку технічних несправностей з ПК.

Відновити базу даних програми з резервної копії можливо, скориставшись пунктом меню Сервіс → Відновлення з резервної копії. На екрані відобразиться вікно відновлення бази даних (Рис. 15.4.2).

13-17_img115

Рис. 15.4.2. Відновлення баз даних з резервної копії

Якщо виконувати резервне копіювання бази даних, то за замовчуванням перша копія БД буде збережена у наступній папці: C:\ProgramData\AM-SOFT\ArtZvit\Backups.

За замовчуванням програма відображає шлях до каталогу, у який було востаннє збережено резервну копію баз даних програми та перелік файлів резервних копій в цьому каталозі. За необхідності можна вказати інший шлях до каталогу з резервними копіями.

У вікні відновлення з переліку резервних копій необхідно обрати потрібний файл та натиснути кнопку [Так].

Зауважте, що програма не дозволить відновити бази даних з резервної копії, яка не сумісна з поточною встановленою версією програми. Тобто, відновити бази даних можливо лише з тих файлів резервної копії, які були створені у тій самій версії програми, яка використовується у даний момент, або у попередніх версіях програми. Дізнатись у якій версії було створено резервну копію можна в рядку файлу у стовпчику Версія резервної копії.

Коли відновлення баз даних буде успішно завершено, програма відобразить повідомлення про успішне виконання операції.

13-17_img68

Не намагайтеся одразу після відновлення баз даних (до закриття та повторного запуску програми) виконувати будь-які дії, оскільки це може призвести до небажаних помилок у роботі програми та пошкодження відновлених даних.

 

При роботі з резервним копіюванням необхідно пам’ятати наступне:

1.Відкритий для редагування звіт не дасть розпочати резервне копіювання баз даних. Збережіть усі зміни та закрийте усі відкриті звіти перед створенням резервної копії.

2.Відновлення баз даних з резервної копії призведе до втрати усіх змін, які було виконано з того моменту, коли було створено обрану для відновлення резервну копію. Відновлена резервна копія міститиме лише ті дані, що були у програмі на момент створення такої копії (включаючи пароль входу до програми).

3.Після виконання відновлення не намагайтеся зберегти зміни у звітах, редагування яких було розпочато перед відновленням з резервної копії, оскільки такі зміни все одно буде втрачено, а спроба їх зберегти може призвести до помилок у роботі програми. Закрийте усі відкриті звіти, квитанції та тільки після цього виконуйте відновлення з резервної копії. Не забувайте закрити програму та запустити її повторно після того, як було завершене відновлення з резервної копії.

Якщо для відновлення обрано резервну копію баз даних програми, що створена у попередніх версіях програми, – відобразиться відповідне повідомлення. При відмові продовження процесу, відновлення буде перервано і в програмі залишаться активними поточні бази даних.

Зауважте, що для коректної роботи процесу відновлення з резервних копій попередніх версій програми, у каталозі програми зберігаються необхідні службові файли, що займають значне місце. Будьте уважні при встановленні програми, оскільки процес копіювання даних файлів триває деякий час та у випадку його переривання подальша робота даної функції буде неможлива.