8.2 Створення звіту

Navigation:  Головний зміст > 8 Робота зі звітами, податковими та акцизними накладними >

8.2 Створення звіту

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для створення звіту/накладної необхідно виконати наступні дії:

1.Оберіть пункт меню Файл → Створити або на панелі інструментів головного вікна програми натисніть кнопку [8-12_img3].

2.На формі створення звіту (Рис. 8.2.1) необхідно виконати наступні дії:

2.1.Обрати підприємство, від імені якого створюється документ, з переліку заведених у програмі підприємств в полі Підприємство.

2.2.У полі Звітний період зазначити період та рік, за який подається звітний документ.

2.3.Обрати територіальний орган ДПСУ в полі Подається в ДПСУ, якщо документ подається в ДПСУ.

2.4.Обрати стан.

2.5.Обрати контролюючий орган та групу звітів у полі Тип звіту.

2.6.Обрати необхідний документ або декілька документів.

2.7.Натиснути кнопку [Так].

Над переліком типів звітів міститься поле для зазначення фільтру, за яким буде проведений пошук звітів. Після обрання необхідного підприємства, у поле Відображати звіти для буде підставлено значення в залежності від типу обраного підприємства: юридичних осіб, якщо підприємство має код 8 або 9 символів; фізичних осіб, якщо обране підприємство має код довжиною 10 символів. У переліку типів звітів відобразяться лише ті типи, що можуть бути подані відповідно юридичними або фізичними особами. Якщо необхідно переглянути усі типи звітів, незалежно від того, подаються вони юридичними особами або фізичними особами, необхідно обрати значення усіх. Звіти можна створювати лише для активних підприємств.

Типи звітів у програмі згруповано за контролюючими органами та групами звітів, згідно дерева, наведеного поруч з переліком типів звітів. Якщо у даному дереві обрати значення Усі форми, у переліку типів звітів буде відображено усі типи звітів, з врахуванням інших критеріїв фільтрації (вид особи, звітний період тощо). Після обрання контролюючого органу будуть відображені лише ті типи звітів, що подаються до нього, а після обрання групи звітів – лише ті типи звітів, що відносяться до обраної групи.

Звузити перелік типів звітів можна, вказавши додаткові критерії фільтрації. Наприклад, у полі Назва можна вказати частину назви типу звіту або його коду, тоді у вікні будуть відображатися лише ті типи звітів, назва яких містить вказані значення. Поле фільтрації Звітний період дозволяє обрати необхідний звітний період, після чого у переліку типів звітів залишаться лише ті, що можуть бути подані за такий період.

8-12_img4

Рис. 8.2.1. Вікно створення звіту

 

При створенні звітів до ДПСУ додатково стає доступною можливість обрання стану, в якому потрібно створити звіт: Звітний, Новий звітний або Уточнюючий. При створенні уточнюючих звітів програма автоматично встановлює для них новий номер виправленого документу, що дозволяє подавати уточнюючі звіти декілька разів за один період.