12.1 Надходження та обробка квитанцій

Navigation:  Головний зміст > 12 Квитанції та інформаційні повідомлення >

12.1 Надходження та обробка квитанцій

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Підтвердженням факту отримання звіту чи податкової накладної контролюючим органом є надіслані квитанції.

Для отримання квитанції з адреси електронної пошти, з якої було проведено відправку документа (Email користувача), необхідно в головному меню обрати Дії → Переглянути квитанції або натиснути на панелі інструментів кнопку [8-12_img158], чи обрати в контекстному меню Переглянути квитанції. При отриманні квитанцій, програма перевіряє усі неотриманні листи за адресою електронної пошти та знаходить серед них такі, в яких вкладено файл квитанції (файл формату «*.rpl», «*.kvt», або «*.xml» для запиту до «Єдиного Реєстру Податкових Накладних»), з яких ці файли потім завантажуються до програми. Для документів, до яких було отримано квитанції, у відповідному рядку відображається позначка із цифрою (наприклад, «8-12_img159»), що визначає наявність квитанцій. У такій позначці відображається загальна кількість квитанцій для кожного із документів.

При натисканні позначки квитанцій, у нижній частині вікна програми відобразиться перелік квитанцій з описом типу, результатом обробки та статусом (Рис. 12.1.1).

8-12_img160

Рис.  12.1.1. Відображення переліку квитанцій у вікні

При отриманні квитанцій з електронної пошти, програма автоматично видаляє листи з тими файлами квитанцій, що були успішно завантажені до переліку документів. За потреби, отримані листи з квитанціями можуть не видалятися з електронної пошти, а залишатись у поштовій скриньці, та при наступній спробі отримати квитанції, отримані квитанції не будуть повторно завантажуватись. Для цього у параметрах програми (п. 15.2) необхідно встановити ознаку Не видаляти отримані листи з квитанціями з пошти. Зауважте, що чим більше не видалених листів знаходиться у поштовій скрині, тим повільніше буде виконуватись кожне наступне отримання квитанцій з даної адреси електронної пошти. Щоб запобігти цьому, необхідно через деякі проміжки часу самостійно видаляти непотрібні електронні листи з електронної пошти, на яку приходять листи з квитанціями.

Якщо у параметрах програми було встановлено ознаку необхідності автоматичного отримання квитанцій – програма через вказаний інтервал часу буде виконувати спробу отримання квитанцій для усіх підприємств, що було внесено. Тобто, при обраному режимі автоматичного отримання квитанцій, немає необхідності викликати функцію отримання квитанцій вручну, оскільки програма буде виконувати таку операцію автоматично. Процес отримання квитанцій можна перервати, якщо він вже запустився. Для цього на формі з повідомленням про виконання отримання квитанцій необхідно натиснути кнопку [Відмінити].

Зауважте, що для підприємств у стані Анульоване відправляти звітні документи неможливо, а квитанції можуть бути отримані лише тоді, коли ті ж самі параметри POP/IMAP-серверу зазначено також й для іншого підприємства, яке знаходиться у стані Активне.

Обравши у переліку будь-яку з квитанцій можна переглянути її текст у нижній частині області переліку квитанцій (Рис. 12.1.2). У тексті квитанції може бути зазначено, що документ не було прийнято та перелік помилок, які є причиною неотримання документа контролюючим органом. При необхідності, з такого документа необхідно зняти підпис, виправити зазначені у квитанції помилки, знову підписати документ та спробувати його відправити ще раз. Текст квитанції про успішне отримання та обробку квитанції контролюючим органом означає, що роботу над документом можна завершити.

8-12_img161

Рис. 12.1.2. Перегляд квитанцій звіту

Квитанція може мати наступні статуси:

Не оброблена – для отриманих та ще не переглянутих квитанцій;

Оброблена – для оброблених (розшифрованих) квитанцій.

Для встановлення квитанції статусу Оброблена, необхідно скористатись контекстним меню переліку квитанцій, обравши пункт Обробити (Рис. 12.1.3).

8-12_img162

Рис. 12.1.3. Контекстне меню переліку квитанцій

Деякі квитанції зашифровані ключем підприємства, від імені якого відправлявся звіт. Під час обробки таких квитанцій система їх розшифровує і може запропонувати зчитати ключ відповідальної особи (печатки або директора), якщо в налаштуваннях підприємства були встановлені сертифікати відповідальної особи, але ще не проводилось зчитування ключів у поточному сеансі роботи.

За допомогою цього ж контекстного меню можна перейти до перегляду звіту, до якого прив’язана дана квитанція (пункт Перейти до звіту).

При виборі пункту Перейти до звіту, у переліку звітів курсор буде встановлено на той звіт, до якого відноситься обрана квитанція. Якщо звіт в даний час у переліку не відображається – система запропонує скинути критерії фільтрації переліку звітів у значення, за яких будуть відображатись усі звіти, та також встановить курсор на потрібному звіті.

Отримані квитанції, як і звітні документи, можуть бути відкриті для попереднього перегляду та роздруковані за допомогою відповідних пунктів головного меню або за допомогою контекстного меню.

Перелік квитанцій дозволяє, аналогічно переліку документів, виконувати операції над декількома квитанціями одночасно, встановивши для таких квитанцій ознаку вибору у лівій колонці переліку.

Якщо при отриманні квитанції виявилось, що вона відноситься до підприємства або звіту, які на даний час не наявні у базі даних програми, –  такі квитанції помічаються як помилкові та зберігаються у сховищі помилкових квитанцій. Для перегляду переліку помилкових квитанцій потрібно обрати пункт головного меню Дії → Перегляд помилкових квитанцій. Буде відкрито для перегляду каталог, у якому містяться усі не завантажені, але отримані з поштової скриньки, квитанції, які можна імпортувати до програми або видалити, якщо вони більше не потрібні. Зауважте, що імпортування помилкової квитанції не видалить її зі сховища помилкових квитанцій, тому такі квитанції, якщо вони були успішно імпортовані, необхідно видаляти вручну. За відсутності на диску сховища помилкових квитанцій, при спробі його відкрити, програма відобразить повідомлення про відсутність помилкових квитанцій.