6. Конфігурація програми  з базою даних MS SQL

Navigation:  Головний зміст >

6. Конфігурація програми  з базою даних MS SQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Зміст розділу:

6.1 Відмінності між основними конфігураціями програми

6.2 Системні вимоги конфігурації програми з БД MS SQL

6.3 Встановлення конфігурації з с БД MS SQL

6.4 Встановлення SQL-сервера

6.5 Налаштування SQL-сервера

6.6 Налаштування параметрів Програми для роботи з БД MS SQL

6.7 Оновлення бази на SQL-сервері