6.2 Системні вимоги конфігурації програми з альтернативною БД

Navigation:  Головний зміст > 6 Конфігурація програми з альтернативною базою даних >

6.2 Системні вимоги конфігурації програми з альтернативною БД

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Вимоги до апаратно-програмної конфігурації клієнтських ПК див. у п. 3.2 Вимоги до програмного та апаратного забезпечення.

Системні вимоги SQL сервера описані у відповідних розділах документації компанії Microsoft:

MS SQL Server 2016: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server

MS SQL Server 2014: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.120).aspx

MS SQL Server 2012: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.110).aspx

MS SQL Server 2008 R2: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.105).aspx

Системні вимоги PostgreSQL - в залежності від дистрибутиву сервера.