6.6 Налаштування параметрів програми для роботи з альтернативними БД

Navigation:  Головний зміст > 6 Конфігурація програми з альтернативною базою даних >

6.6 Налаштування параметрів програми для роботи з альтернативними БД

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для роботи з MS SQL або PostgreSQL необхідно виконати підключення до SQL бази даних. Для цього виберіть меню Сервіс → Параметри програми або натисніть ˂Ctrl+Alt+Shift+O>. У вікні Параметри програми, що відкриється (Рис. 6.6.1), у верхній частині вкладки Загальне встановіть перемикач у поле MS SQL Server або PostgreSQL, після чого відкриється додаткове вікно (Рис. 6.6.2), в якому необхідно прописати рядок підключення до БД. Після виконання усіх налаштувань слід зберегти зміни, натиснувши кнопку [Зберегти].

1-7_img1

Налаштування термінальної версії Арт-Звіт Pro для роботи з БД MS SQL або PostgreSQL виконується у Монопольному режимі. Детальніше: див. п. 7 Термінальна конфігурація програми.

1-7_img299

Рис. 6.6.1. Вікно Параметри програми

1-7_img300

Рис.6.6.2. Рядок підключення до БД

 

 

1-7_img2

Приклади рядків підключення до БД:

MS SQL

Data source=myServerAddress; Database=myDataBase; User ID=myUsername; Password=myPassword

де:

myServerAddress – назва хосту;

myDataBase – назва бази даних;

myUsername – ім’я користувача;

myPassword – пароль.

 

PostgreSQL

User ID=myUserId; Password=myPassword; Host=myServerAdress; Port=myPort; Database=myDatabase;  Pooling=true;

1-7_img1

При ПЕРШОМУ створенні підключення до БД відбувається перенесення даних з БД користувача в форматі SQLite на MS SQL або PostgreSQL сервер. Перенесення відбувається після натискання кнопки [Створити]. Після чого кнопка [Створити] зміниться на [Під’єднатись]. Настійно рекомендується виконати перше підключення до сервера з тієї робочої станції, на якій розміщена актуальна БД, яку необхідно перенести на сервер MS SQL або PostgreSQL.

При наступних підключеннях перенесення даних відбуватися не буде. Залишиться лише можливість підключитися до вже існуючої БД за допомогою кнопки [Під’єднатись].

Імпорт / Експорт даних при необхідності може бути виконаний засобами MS SQL або PostgreSQL.

 

1-7_img1

Зворотній перенос БД з MS SQL або PostgreSQL в SQLite (а також перенесення даних з MS SQL в PostgreSQL і в зворотньому напрямку) не передбачено засобами Арт-Звіт Pro.

Після введення параметрів підключення до БД слід натиснути на кнопку [1-7_img304]. Якщо все зроблено вірно, відкриється вікно з інформацією про успішне підключення (Рис. 6.6.3). Далі слід натиснути на кнопку [Під’єднатись] (Рис. 6.6.4) для підключення до БД, або перервати операцію, натиснувши на кнопку [Відмінити].

 

1-7_img305

Рис. 6.6.3. Інформаційне повідомлення про успішне підключення до БД

 

1-7_img306

Рис. 6.6.4. Підключення до БД

Після підключення до БД, вся створювана звітність буде зберігатися на MS SQL або PostgeSQL сервері. Вікно Параметри програми змінить вигляд (Рис. 117). При необхідності відкоригувати рядок підключення скористайтеся кнопкою [1-7_img307]. Також тут ви можете знову перейти на колишній формат БД SQLite, вибравши відповідний пункт у верхній частині програми.

1-7_img2

При зміні типу БД потрібно перезапустити програму.

1-7_img309

Рис. 6.6.5. Змінений вигляд вікна Параметри програми