14.3.3.2 Обмін первинними документами між користувачами Арт-Звіт Pro та M.E.Doc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Головний зміст > 14 Обмін первинними бухгалтерськими документами між користувачами програми Арт-Звіт Pro > 14.3 Обмін з контрагентами > 14.3.3 Обмін між користувачами Арт-Звіт Pro та користувачами сторонніх програмних продуктів >

14.3.3.2 Обмін первинними документами між користувачами Арт-Звіт Pro та M.E.Doc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Обмін між користувачами Арт-Звіт Pro та користувачами M.E.Doc відбувається через сервіс документообігу ПТАХ. Для того щоб користувач Арт-Звіт Pro міг отримувати первинні документи від M.E.Doc необхідно встановити відмітку «Документообіг ПТАХ» на вкладці «Сервіси» у вікні «Підприємства»(Рис. 14.3.3.2.1)

13-17_img227

Рис. 14.3.3.2.1. Налаштування обміну первинним документами через систему документообігу ПТАХ

Для отримання первинного документу від контрагента через сервіс документообігу ПТАХ в Арт-Звіт Pro натисніть «Отримати повідомлення». Первинний документ від програми M.E.Doc буде відображений у вікні «Первинні документи», вкладка «Імпортовані». Для документу від програми M.E.Doc в полі код типу звіту буде заначено програми MEDOC та в полі «Найменування» - «Документ із системи ПТАХ» (Рис. 14.3.3.2.2)

13-17_img228

Рис. 14.3.3.2.2. Отриманий первинний документ із Medoc

Для того щоб користувач M.E.Doc отримав затверджений Вами первинний документ його необхідно підписати, після чого він змінить статус на «Готовий до відправки контрагенту» та відправити його контрагенту(Рис. 14.3.3.2.3) після чого статус у такого документа стане «Відправлено контрагенту».

Користувач M.E.Doc в свою чергу отримає підтвердження, що Ви затвердили документ.

13-17_img229

Рис. 14.3.3.2.3. Відправка первинного документу отриманого від користувач M.E.Doc

1-7_img1

Наразі обмін первинним документами в Арт-Звіт Pro через сервіс документообігу ПТАХ реалізовано тільки на прийом документів від користувачів M.E.Doc.

Якщо користувачу необхідно створити та відправити первинний документ для користувача M.E.Doc дивіться пункт 14.3.3.1

У випадку, якщо до первинного документу було прикладені вкладення, в програмі Арт-звіт Pro ви зможете їх побачити відкривши такий первинний документ отриманий із сервісу ПТАХ (Рис.14.3.3.2.4)

13-17_img260

Рис. 14.3.3.2.4 Відображення вкладень у первинному документі із сервісу ПТАХ

Натиснувши правою кнопкою миші на вкладення можна обрати такі варіанти дій (Рис. 14.3.3.2.5):

13-17_img261

Рис. 14.3.3.2.5 Варіанти дій над вкладенням до первинного документі із сервісу ПТАХ

1.[Перевірити підпис], при виборі даного пункту меню відобразиться вікно з підписами, які наявні у вкладенні (Рис. 14.3.3.2.6)

13-17_img262

Рис. 14.3.3.2.6 Відображення підпису на вкладенні первинного документу із сервісу ПТАХ

На Рис. 14.3.3.2.6 відображено підпис відправника, якщо ж в програмі Арт-Звіт Pro підписати отриманий первинний документ із сервісу ПТАХ, то будуть відображатися і підписи отримувача.

2.[Експорт] - дана функція дозволяє експортувати вкладення із первинного документу в форматі .p7s та сам документ вкладення без підпису.