8.21.2 Експорт первинних документів

Navigation:  Головний зміст > 8 Робота зі звітами, податковими та акцизними накладними > 8.21 Експорт звітів >

8.21.2 Експорт первинних документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для первинних документів, створених в Арт-Звіт Pro, доступні такі варіанти експорту (Рис. 8.21.2.1):

Експорт не підписаного звіту

Експорт не підписаного звіту з квитанціями

Експорт XML з підписами

Експорт у Excel

Експорт у Excel з квитанціями

Експорт у PDF

Експорт у PDF з квитанціями

Експорт документа

13-17_img251

Рис. 8.21.2.1 Варіанти експорту первинного документу, створеного в Арт-Звіт Pro

 

Для первинних документів отриманих з сервісу Арт-Офіс та системи документообігу «Вчасно» доступні такі варіанти експорту (Рис.8.21.2.2):

-Експорт не підписаного документу

-Експорт документу

-Експорт Zip з підписами

13-17_img252

Рис. 8.21.2.2 Варіанти експорту документу з Арт Офісу та системи документообігу «Вчасно»

При експорті Zip з підписами документ експортується в архіві zip з вкладеннями, які містять, у випадку документів з Арт Офісу – інструкцію як переглянути підписи та сам файл документу з підписами (Рис. 8.21.2.3). Для документу з системи документообігу «Вчасно» архів містить файл документу та підписи.

13-17_img253

Рис. 8.21.2.3 Відображення вмісту архіву zip з підписами

Для первинного документу з ПЗ MEDoc доступні такі варіанти експорту (Рис. 8.21.2.4):

Експорт не підписаного звіту

Експорт документа

13-17_img254

Рис. 8.21.2.4 Варіанти експорту первинного документу отриманого від Медка

 

Експорт документа для первинного документу з ПЗ MEDoc експортує його в форматі .p7s