8.20.2.3 Встановлена структура DBF-файлів

Navigation:  Головний зміст > 8 Робота зі звітами, податковими та акцизними накладними > 8.20 Імпорт звітів > 8.20.2 Імпортування даних з DBF файлів для формування звіту з ЄСВ >

8.20.2.3 Встановлена структура DBF-файлів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для коректного імпорту даних необхідно, щоб імпортовані DBF-файли відповідали встановленій структурі. В таблицях (Табл. 5, Табл. 6, Табл. 7, Табл. 8, Табл. 9, Табл. 10) наведена структура DBF-файлу для імпорту в таблиці звіту з ЄСВ.

8-12_img99

Якщо структура DBF-файлу буде відрізнятися від встановленої – імпорт буде виконаний некоректно.

Табл. 6. Структура файлу, що імпортується до таблиці 5

 

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

Звітний місяць

PERIOD_M

N

2

Звітний рік

PERIOD_Y

N

4

Громадянин України (1 – так, 0 – ні)

UKR_GROMAD

N

1

Категорія особи (від 1 до 6)

ZO

N

2

Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом  (1 – так, 0 – ні)

DOG_CPH

N

1

Податковий  номер або серія та номер паспорта

NUMIDENT

C

10

Прізвище ЗО

LN

C

100

Ім’я ЗО

NM

C

100

По батькові ЗО

FTN

C

100

Дата початку трудових відносин

START_DT

N

2

Дата закінчення трудових відносин

END_DT

N

2

Дата створення нового робочого місця (числове значення з ведучим нулем)

NRM_DT

С

8

Підстава припинення трудових відносин

PID_ZV

C

150

Професійна назва роботи

PNR

C

250

Код ЗКППТР

ZKPP

C

5

Код класифікатора професій

PROF

C

6

Посада

POS

C

250

Документ підстава

PID

C

250

Військове звання

VZV

C

250

 

Табл. 7. Структура файлу, що імпортується до таблиці 6

 

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

Звітний місяць

PERIOD_M

N

2

Звітний рік

PERIOD_Y

N

4

Громадянин України (1 – так, 0 - ні)

UKR_GROMAD

N

1

Стать (0 - Ж, 1 - М)

ST

N

1

Податковий  номер або серія та номер паспорта

NUMIDENT

C

10

Прізвище ЗО

LN

C

100

Ім’я ЗО

NM

C

100

По батькові ЗО

FTN

C

100

Код категорії ЗО

ZO

N

2

Код типу нарахувань (від 1 до до 13)

PAY_TP

N

3

Місяць, за який проведено нарахування

PAY_MNTH

N

2

Рік, за який проведено нарахування

PAY_YEAR

N

4

Кількість календарних днів  тимчасової непрацездатності (допускаються від’ємні значення)

KD_NP

N

3

Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати (допускаються від’ємні значення)

KD_NZP

N

3

Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах

(допускаються від’ємні значення)

KD_PTV

N

3

Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

KD_VP

N

3

Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)

SUM_TOTAL

N

16,2

Сума нарахованої заробітної плати / доходу  у  межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

SUM_MAX

N

16,2

Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

SUM_DIFF

N

16,2

Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

SUM_INS

N

16,2

Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / доходу)

SUM_NARAH

N

16,2

Ознака наявності трудової книжки

(1 – так, 0 – ні)

OTK

N

1

Ознака наявності спецстажу

(1 – так, 0 – ні)

EXP

N

1

Ознака неповного робочого часу

(1 – так, 0 – ні)

NRC

N

1

Ознака нового робочого місця

(1 – так, 0 – ні)

NRM

N

1

 

Табл. 8. Структура файлу, що імпортується до таблиці 7

 

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

Звітний місяць

PERIOD_M

N

2

Звітний рік

PERIOD_Y

N

4

Громадянин України (1 – так, 0 – ні)

UKR_GROMAD

N

1

Податковий  номер або серія та номер паспорта

NUMIDENT

C

10

Прізвище ЗО

LN

C

100

Ім’я ЗО

NM

C

100

По батькові ЗО

FTN

C

100

Код підстави для обліку спецтажу

C_PID

C

9

Початок періоду

START_DT

N

2

Кінець періоду

STOP_DT

N

2

Кількість днів

DAYS

N

4

Кількість годин

HH

N

4

Кількість хвилин

MM

N

2

Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу

 

 

 

дні

NORMA_1

N

6

години

NORMA_2

N

6

хвилини

NORMA_3

N

6

№ наказу про проведення атестації робочого місця

NUM_NAK

C

8

Дата наказу про проведення атестації робочого місця

DT_NAK

N

8

Ознака СЕЗОН

SEAZON

N

1

 

Табл. 9. Структура файлу, що імпортується до таблиці 8

 

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

Звітний місяць

PERIOD_M

N

2

Звітний рік

PERIOD_Y

N

4

Громадянин України (1 – так, 0 – ні)

UKR_GROMAD

N

1

Податковий  номер або серія та номер паспорта

NUMIDENT

C

10

Прізвище ЗО

LN

C

100

Ім’я ЗО

NM

C

100

По батькові ЗО

FTN

C

100

Код категорії ЗО

ZO

N

2

Дата початку отримання грошового забезпечення / допомоги у звітному місяці

START_DT

N

2

Дата кінця отримання грошового забезпечення / допомоги  у звітному місяці

STOP_DT

N

2

Тип нарахувань

PAY_TP

N

2

Місяць, за який проведено нарахування

PAY_MNTH

N

2

Рік, за який проведено нарахування

PAY_YEAR

N

4

Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/   компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

SUM_TOTAL

N

16,2

Сума нарахованого грошового забезпечення  у  межах максимальної величини/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок

SUM_MAX

N

16,2

Сума нарахованого єдиного  внеску

SUM_INS

N

16,2

 

Табл. 10. Структура файлу, що імпортується до таблиці 9

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

Звітний місяць

PERIOD_M

N

2

Звітний рік

PERIOD_Y

N

4

№ з/п (від 1 до 15)

ROWNUM

N

6

Податковий номер або серія та номер паспорта

NUMIDENT

C

10

Прізвище ЗО

LN

C

100

Ім’я ЗО

NM

C

100

По батькові ЗО

FTN

C

100

Код категорії ЗО

ZO

N

2

Дата початку періоду строкової служби у звітному місяці

START_DT

N

2

Дата кінця періоду строкової служби у звітному місяці

STOP_DT

N

2

Місяць, за який проведено нарахування

PAY_MNTH

N

2

Рік, за який проведено нарахування

PAY_YEAR

N

4

Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством

SUM_MIN

N

16,2

Сума нарахованого єдиного внеску

SUM_VN

N

16,2