8.16 Інформація по показникам ПН із врахуванням зареєстрованих РК

Navigation:  Головний зміст > 8 Робота зі звітами, податковими та акцизними накладними >

8.16 Інформація по показникам ПН із врахуванням зареєстрованих РК

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

8-12_img21

Інформація по показникам ПН на основі зареєстрованих РК відноситься до групи звітів ДПСУ, що не подаються в електронному вигляді. Поточний звіт має лише інформативний зміст для користувача.

 

В програмі реалізовано два способи для формування звіту з інформацією по показникам ПН із врахуванням всіх зареєстрованих до неї РК.

СПОСІБ 1. Для відображення інформації по показникам ПН із врахуванням всіх зареєстрованих до неї РК, виконайте наступні дії:

1.У списку на вкладці Податкові накладні виберіть ПН, для якої є в наявності зареєстровані РК.

2.На вибраному запису ПН у контекстному меню виберіть пункт Створити «Інформацію на основі зареєстрованих РК» (Рис. 8.16.1).

8-12_img69

Рис.  8.16.1. Ініціювання операції Створити «Інформацію на основі зареєстрованих РК». Спосіб 1

 

8-12_img21

Якщо у списку вкладки Податкові накладні вибрано ПН, для якої немає в наявності зареєстрованої хоча б однієї РК, то при виборі пункту Створити «Інформацію на основі зареєстрованих РК» контекстного меню відображається наступне повідомлення:

8-12_img71

Рис.  8.16.2. Повідомлення про відсутність зареєстрованих РК для вибраної ПН

В даному випадку не можливо виконати поточну операцію.

 

СПОСІБ 2. Для відображення інформації по показникам ПН із врахуванням всіх зареєстрованих до неї РК, виконайте наступні дії:

1.У списку на вкладці Податкові накладні виберіть ПН, для якої є в наявності зареєстровані РК.

2.Натисніть двічі лівою кнопкою миші на вибраній ПН. В результаті ПН відкривається у додатковій вкладці робочої області.

3.У списку артефактів, який відображається у лівій частині вкладки ПН, виберіть (натисніть один раз лівою кнопкою миші) заголовок з назвою та номером ПН.

4.На вибраному заголовку ПН виберіть пункт Створити «Інформацію на основі зареєстрованих РК» контекстного меню (Рис. 8.16.3).

8-12_img72

Рис.  8.16.3. Ініціювання операції Створити «Інформацію на основі зареєстрованих РК». Спосіб 2

В результаті, у робочій області відображається додаткова вкладка. Дана вкладка призначена лише для відображення звіту, який представляє собою інформацію про ПН на основі зареєстрованих РК (Рис. 8.16.4). Сформований звіт складається з трьох блоків (зверху вниз): Інформація про звіт, Розділ Б, Розділ А.

8-12_img73

Рис.  8.16.4. Відображення звіту з інформацією по показникам ПН із врахуванням всіх зареєстрованих до неї РК

Блок Б представляє собою деревоподібний список, при розкритті елементів якого відображається додаткова інформація про рядки ПН, які коригуються. В кінці кожного рядка відображається кнопка [8-12_img74] [Переглянути коригування], яка призначена для відображення додаткової вкладки з інформацією про поточний РК (Рис. 8.16.5).

 

8-12_img21

Якщо для вибраного рядка відсутні РК, то при натисканні на кнопку [8-12_img74] [Переглянути коригування] нічого не відбувається (тобто, не відображається додаткова вкладка з інформацією про відповідний РК).

 

8-12_img77

Рис. 8.16.6. Відображення РК у робочій області

5.Закрийте вкладку зі сформованим звітом з інформацією по показникам ПН із врахуванням всіх зареєстрованих до неї РК. При цьому відображається наступне повідомлення (Рис. 8.16.7):

8-12_img78

Рис.  8.16.7. Повідомлення про збереження сформованого звіту

6.У вікні повідомлення натисніть кнопку [Так].

В результаті сформований звіт зберігається у Програмі, не відображається на вкладці Звітивідображається у списку артефактів відповідної ПН (Рис. 8.16.8):

8-12_img79

Рис.  8.16.8. Відображення сформованого звіту з інформацією по показникам ПН із врахуванням всіх РК у списку артефактів ПН

 

8-12_img21

Якщо у списку артефактів відсутній рядок з інформацією на основі зареєстрованих РК, то натисніть кнопку [Оновити список артефактів], яка відображається у верхній частині боку Пов’язані артефакти (Рис. 8.16.8).

 

Інформація у звіті Інформація на основі зареєстрованих РК являється актуальною станом на останню зареєстровану РК у Програмі.

Якщо після створення та збереження звіту Інформація на основі зареєстрованих РК користувач зареєстрував нову РК, то при ініціюванні створення звіту Інформація на основі зареєстрованих РК відображається повідомлення. В поточному повідомленні пропонується видалити попередній звіт з інформацією на основі зареєстрованих РК та створити новий звіт з урахуванням нових РК.