7.4.2 Створення списку користувачів та налаштування їх параметрів

Navigation:  Головний зміст > 7 Термінальна конфігурація програми > 7.4 Налаштування параметрів доступу до термінальної версії за допомогою Утиліти >

7.4.2 Створення списку користувачів та налаштування їх параметрів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для створення списку користувачів термінальної версії програм та налаштування їх параметрів виконайте наступні дії:

1.У вікні Утиліти перейдіть на вкладку Користувачі.

1-7_img315

Рис. 7.4.2.1. Вкладка Користувачі Утиліти

Вкладка Користувачі складається з наступних елементів:

-Блоку Доменні імена (1). Призначений для відображення списку доданих користувачів.

-Панелі інструментів (2). Розташована у нижній частині блоку Доменні імена. Містить кнопки, які призначені для додавання, редагування та видалення користувачів зі списку Доменні імена.

-Блоку Організації (3). Призначений для відображення списку зареєстрованих у програмі організацій та для вибору організації для кожного користувача окремо.

-Блоку Роль (3). Призначений для відображення списку зареєстрованих ролей та для вибору окремих ролей для кожного користувача.

-Кнопки [Вихід] (5). Призначення для закриття вікна Утиліти.

2.Додайте нового користувача. Для цього виконайте наступні дії:

2.1.На панелі інструментів блоку Доменні імена натисніть на кнопку [1-7_img316]. В результаті відображається вікно Додавання користувача (Рис. 7.4.2.2).

1-7_img317

Рис. 7.4.2.2. Додавання нового користувача

1-7_img1

Слід врахувати, що при такому додаванні користувача Утиліта не перевіряє його наявність, а також правильність введення імені та домену.

2.2.У вікні Додавання користувача вкажіть ім’я користувача у форматі Домен/Логін та натисніть кнопку [Зберегти]. В результаті вікно Додавання користувача закривається, та в списку блоку Доменні імена відображається відповідний доданий запис користувача.

1-7_img2

Якщо необхідно здійснити правильний вибір користувачів, то слід скористатися пошуком в Active Directory.

Для цього на панелі інструментів встановіть мітку у поле Active Directory, після чого натисніть на кнопку [1-7_img316]. Вікно вибору користувача змінить вигляд (Рис. 7.4.2.3), в якому автоматично перевіряється коректність вибору користувача. Введіть ім’я користувача. За необхідності скористайтеся кнопками [Типы объектов], [Размещение], [Дополнительно] для вибору додаткових параметрів. Після цього натисніть [OK]. В результаті користувача буде додано до списку Доменні імена.

1-7_img321

Рис. 7.4.2.3. Додавання нового користувача із його пошуком в Active Directory

1-7_img2

Пошук користувачів в каталозі Active Directory може зайняти тривалий час.

3.Повторіть операцію додавання для всіх наступних користувачів термінальної версії програми.

1-7_img2

Для видалення користувача із блоку Доменні користувачі необхідно у відповідному списку вибрати користувача (натиснути один раз лівою кнопкою миші) та на панелі інструментів натиснути кнопку [1-7_img324].

Для редагування назви користувача скористайтеся кнопкою [1-7_img325] на панелі інструментів або двічі натисніть лівою кнопкою миші по назві користувача у списку.

 

Після додавання усіх користувачів вкладка Користувачі Утиліти має наступний вигляд (Рис. 7.4.2.4):

1-7_img326

Рис. 7.4.2.4. Відображення доданих користувачів

На вкладці Користувачі відображені додані користувачі; організації, додані у програму; список ролей, включаючи ролі за замовчуванням.

4.Для налаштування параметрів користувачі виконайте наступні дії:

4.1.У списку Доменні імена (1, Рис. 7.4.2.4) виберіть користувача (натисніть один раз лівою кнопкою миші).

4.2.У блоці Організація встановіть мітку навпроти тієї організації, до якої належить поточний користувач (2, Рис. 7.4.2.4) та натисніть кнопку [Зберегти] (3, Рис. 7.4.2.4).

4.3.При необхідності змініть налаштування по використанню загальних або індивідуальних ключів КЕП (детальніше див. п. 7.4.5 Налаштування використання загальних або індивідуальних ключів КЕП).

4.4.При необхідності встановіть обмеження для редагування списків Контрагенти/Співробітники і довідників для кожного користувача (детальніше див. п. 7.4.6 Обмеження доступу до редагування довідників Контрагенти/Співробітники).

4.5.При необхідності встановіть обмеження для редагування параметрів підприємства для кожного користувача (детальніше див. п. 7.4.7 Обмеження доступу до редагування параметрів підприємства).

4.6.При необхідності налаштуйте доступ до монопольного режиму роботи з Програмою для вибраного користувача/користувачів (детальніше див. п. 7.4.8 Налаштування монопольного режиму роботи з Програмою).

4.7.У блоці Ролі встановіть мітку/мітки навпроти тих ролей, які буде виконувати користувач (4, Рис. 7.4.2.4). Редагування списку ролей відбувається на вкладці Ролі (детальніше див. п. 7.4.3 Редагування списку ролей).

4.8.У блоці Ролі натисніть кнопку [Зберегти] (5, Рис. 7.4.2.4).

4.9.Повторіть налаштування параметрів для усіх користувачів зі списку Доменні імена. Для цього виконайте аналогічні дії, що описані у п.п. 4.1-4.8 поточного алгоритму.

5.Натисніть кнопку [Вихід] у вікні Утиліти для його закриття.