15.3.5 Зміна статусу підприємства

Navigation:  Головний зміст > 15 Додаткові налаштування програми > 15.3 Налаштування загальних параметрів >

15.3.5 Зміна статусу підприємства

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Оскільки у програмі передбачено можливість одночасної роботи з декількома підприємствами, може настати час, коли деякі з внесених підприємств завершують свою роботу та для них не потрібно більше створювати у програмі звіти та отримувати квитанції. При цьому видалення непотрібних підприємств з програми призведе також до видалення усіх наявних у програмі звітів таких підприємств, квитанцій до цих звітів. За необхідності, можна змінити статус обраного підприємства у параметрах роботи, що заблокує для даного підприємства можливості створення звітів та отримання квитанцій, але усі наявні у сховищі звіти та квитанції даного підприємства будуть збережені з можливістю їх перегляду.

Для зміни статусу підприємства необхідно у вікні Підприємства обрати у переліку необхідне підприємство та натиснути кнопку [Змінити статус] на панелі інструментів. Система відобразить попередження про встановлення обраному підприємству статусу Анульоване та при стверджувальній відповіді змінить статус обраного підприємства. Для підтвердження зміни статусу обране підприємство необхідно зберегти.

Анульовані підприємства у переліку підприємств відображаються курсивом червоного кольору. Для раніше анульованого підприємства можна також змінити статус на «Активне», що дозволить продовжувати створювати звіти та отримувати квитанції для даного підприємства. Щоб повернути підприємство в активний статус необхідно обрати дане підприємство в переліку та натиснути кнопку [Змінити статус]. Після стверджувальної відповіді на попередження та збереження підприємства – воно відобразиться у переліку прямим шрифтом, як і раніше.

13-17_img113

Рис. 15.3.5.1. Зміна статусу підприємства