15.3.4 Масова заміна параметрів

Navigation:  Головний зміст > 15 Додаткові налаштування програми > 15.3 Налаштування загальних параметрів >

15.3.4 Масова заміна параметрів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У програмі існує можливість зміни значень параметрів декількох підприємств одночасно. Це може бути зручно при необхідності заміни для усіх підприємств сертифіката контролюючого органу або адреси електронної пошти приймального шлюзу.

Вікно масової заміни викликається з вікна налаштування переліку підприємств кнопкою [13-17_img110]. Відкриється вікно Масова зміна параметрів з відображенням значення за замовчуванням усіх параметрів, що можуть бути змінені (Рис. 15.3.4.1).

При необхідності зміни якогось з наведених параметрів, біля нього необхідно встановити відмітку [13-17_img111] та вказати потрібне значення відповідного параметру у полі, що стане доступне для редагування. Якщо таке поле очистити, тобто залишити його пустим, при встановленій поруч з ним відмітки, для усіх обраних підприємств значення відповідного параметру також буде очищено.

Після обрання необхідних параметрів та встановлення для них потрібних значень слід у переліку підприємств обрати запис, для якого обрані параметри будуть змінені. При натисканні кнопки [Так] вікно масової заміни параметрів буде закрито із встановленням для усіх обраних підприємств вказаних значень параметрів.

Форма масової заміни параметрів не може бути викликана, доки у переліку підприємств будуть наявні не збережені підприємства.

 

13-17_img112

Рис. 15.3.4.1. Масова заміна параметрів