5.3.4 Крок 3/4. Налаштування параметрів контролюючих органів

Navigation:  Головний зміст > 5 Встановлення, запуск та налаштування програми > 5.3 Реєстрація підприємства при першому запуску програми >

5.3.4 Крок 3/4. Налаштування параметрів контролюючих органів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

На даному кроці вказуються параметри контролюючих органів (податкова інспекція, служба статистики, фонд соціального страхування і пенсійний фонд), без введення яких неможливо подавати їм звіти.

Введіть інформацію про податкову інспекцію в блоці Податкова інспекція (1, Рис. 5.3.4.1). Необхідно вказати код, назву і державний реєстраційний номер податкової інспекції за місцем реєстрації підприємства.

1-7_img162

Рис. 5.3.4.1. Введення інформації про контролюючі органи

Для введення даних про інспекцію натисніть кнопку [1-7_img159] в блоці Податкова інспекція (1, Рис. 5.3.4.1), відкриється вікно Податкова інспекція (Рис. 5.3.4.2). Виберіть зі списку необхідну податкову інспекцію за місцем (по області) реєстрації підприємства і натисніть кнопку [Так].

1-7_img164

Рис. 5.3.4.2. Вибір податкової інспекції

Також, в блоці Податкова інспекція (1, Рис. 5.3.4.1) необхідно обрати систему оподаткування. Для цього натисніть кнопку [1-7_img159] біля поля Система оподаткування, відкриється вікно вибору системи оподаткування (Рис. 5.3.4.3).

1-7_img166

Рис. 5.3.4.3. Вікно вибору системи оподаткування

У вікні Система оподаткування виберіть необхідну систему із переліку або створіть новий запис, натиснувши на кнопку [1-7_img160], якщо необхідна система відсутня у списку. По завершенні натисніть на кнопку [Так], введення параметрів податкової інспекції буде завершено. В блоці Система оподаткування (1, Рис. 5.3.4.1) відобразиться уся вказана інформація.

Після введення параметрів податкової інспекції необхідно перейти до введення параметрів служби статистики за місцем реєстрації підприємства. (2, Рис. 5.3.4.1) . Для цього натисніть на кнопку [1-7_img159] біля поля Служба статистики, відкриється вікно вибору ДССУ (Рис. 5.3.4.4).

1-7_img169

Рис. 5.3.4.4. Вікно вибору ДССУ

У вікні, що відкрилось (Рис. 5.3.4.4), виберіть необхідну службу статистики за місцем (по області) реєстрації підприємства і натисніть кнопку [Так].  Далі необхідно вказати код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального розподілу в полі Код КОАТУУ (2, Рис. 5.3.4.1), після чого введення параметрів служби статистики буде завершено. В блоці Служба статистики (2, Рис. 5.3.4.1) відобразиться уся вказана інформація.

Далі потрібно перейти до введення параметрів фонду соціального страхування (3, Рис. 5.3.4.1). Для цього натисніть на кнопку [1-7_img159] біля поля Фонд соціального страхування, відкриється вікно вибору відділення фонду (Рис. 5.3.4.5).

1-7_img171

Рис. 5.3.4.5. Вікно вибору відділення фонду соціального страхування

У відкритому вікні необхідно вибрати відділення фонду соціального страхування і натиснути кнопку [Так]. Також,  в блоці Фонд соціального страхування (3, Рис. 5.3.4.1) необхідно вказати код страховика у відповідному полі, після чого введення параметрів фонду соціального страхування буде завершено.

В самому кінці даного етапу слід вказати параметри пенсійного фонду (4, Рис. 5.3.4.1). Для цього натисніть на кнопку [1-7_img159] біля поля Управління ПФУ, відкриється відповідне вікно вибору (Рис. 5.3.4.6).

1-7_img173

Рис. 5.3.4.6. Вікно вибору Управління ПФУ

У вікні, що відкрилось, виберіть область знаходження пенсійного фонду і необхідний пенсійний фонд підприємства, після чого натисніть на кнопку [Так]. Вкажіть в блоці Пенсійний фонд (4, Рис. 5.3.4.1) реєстраційний код управління та/або філії Пенсійного фонду в полях Реєстраційний код ПФУ, Код філії (за реєстрацією в ПФУ), після чого введення усіх параметрів буде завершено.

Для продовження роботи майстра натисніть кнопку [Далі>] (5, Рис. 5.3.4.1). В результаті відображається вікно Крок 4/4. Параметри налаштування поштових серверів (див. п. 5.3.5).