1.2 Політика конфіденційності

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Головний зміст >

1.2 Політика конфіденційності

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Політика конфіденційності комп’ютерної програми «Арт-Звіт Pro»

Версія 1.4 від 27.07.2022

У цьому документі викладається політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності), яка детально роз'яснює використовуваний порядок збирання та обробки персональних даних, отриманих з комп’ютерної програми «Арт-Звіт Pro» (далі – Арт-Звіт Pro).

1. Визначення та терміни

Арт-Звіт Pro – це комп’ютерна програма для подання електронної звітності та налаштування електронного документообігу на підприємстві, яка поставляється у певному переліку ліцензій, які суб’єкти підприємницької діяльності використовують в залежності від виду діяльності, потреб та системи оподаткування.

Користувач – це фізична особа або фізична особа-підприємець, що використовує Арт-Звіт Pro для власних потреб або фізична особа-підприємець, найманий працівник будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, що використовує Арт-Звіт Pro для потреб підприємства.

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Адміністратор технічної підтримки Арт-Звіт Pro (далі - Адміністратор технічної підтримки) – представники розробників Арт-Звіт Pro, що є контролером та процесором персональних даних, переданих Користувачем до розробника в процесі роботи із Арт-Звіт Pro.

Адміністратор Арт-Звіт Pro – уповноважені Користувачем на управління Арт-Звіт Pro особи, що є контролером та процесором персональних даних, що містяться в Арт-Звіт Pro.

Персональні дані – будь-які відомості, які є власністю фізичних осіб, що прямо чи опосередковано дозволяють ідентифікувати цю особу (суб’єкта даних), у тому числі ім’я, паспортні дані, дані банківських рахунків, електронна пошта, ІР-ідентифікатор, місцезнаходження та інші ідентифікуючі фізіологічні, генетичні, розумові, економічні та соціально-культурні показники.

Суб'єкт персональних даних – це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і які з цих персональних даних можна ідентифікувати, або що вже ідентифіковано.

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова вимога для співробітників контролера та (або) процесора персональних даних, що отримали доступ до персональних даних. Головна ціль цієї вимоги полягає у тому, щоб не допустити поширення персональних даних користувачів без їх згоди або наявності іншої законної підстави.

2. Законодавство, що регламентує обробку персональних даних

Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17). Обробка персональних даних клієнтів, які знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (General Data Protection Regulation). Повний текст якого міститься за посиланням: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

3. Загальні положення

Використання Арт-Звіт Pro Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

Використання функцій Арт-Звіт Pro передбачає передачу персональних даних, наведених в п. 5.1. даної Політики конфіденційності.

Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до Арт-Звіт Pro. Адміністратор технічної підтримки не контролює і не несе відповідальність за інші інформаційні ресурси, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним з Арт-Звіт Pro – якщо Користувач передає персональні дані таким інформаційним ресурсам, по відношенню до них діють політики конфіденційності цих інформаційних ресурсів.

Адміністратор технічної підтримки не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

4. Контакти

Контролером та процесором персональних даних є ТОВ «ДІСІЕНСІ» (Код ЄДРПОУ: 41564452). Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Дениса Монастирського, будинок 3.

е-mail адреси: Quality@art-zvit.com.ua або sales@art-zvit.com.ua.

5. Персональні дані, що ми опрацьовуємо

Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністратору технічної підтримки щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, що Користувач надає Адміністратору технічної підтримки, окрім випадків, передбачених законодавством, що регламентує обробку персональних даних.

5.1. Дані, що надає користувач

Користувач добровільно надає Адміністратору технічної підтримки персональні дані у таких випадках:

під час отримання демо-ліцензії Арт-Звіт Pro;
під час відправки запиту до служби технічної підтримки;
під час відправки протоколу помилки.

Зібрана інформація про користувача може включати наступне:

ПІБ
РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта
телефон
e-mail

5.2. Дані, що збираються автоматично

Користувач, що відправляє запит або протокол помилки з Арт-Звіт Pro, автоматично надсилає лог-файл, що містить журнал останніх дій користувача в Арт-Звіт Pro. Якщо питання стосується заповнення звітності, Користувач, для аналізу та виявлення помилок в заповненні звітності, надсилає Адміністратору технічної підтримки файли звітів та квитанції за наявності.

6. Персональні дані, що ми не опрацьовуємо

Дана Політика конфіденційності не поширюється на персональні дані, що створює і зберігає Користувач в Арт-Звіт Pro, за виключенням тих, що зазначені у пункті 5.2 цієї Політики конфіденційності, в процесі роботи з Арт-Звіт Pro. По відношенню до таких даних діють політики конфіденційності, що розроблено Адміністратором Арт-Звіт Pro.

Дана Політика не поширюється на персональні дані, що користувач завантажує з Арт-Звіт Pro до хмарного сховища GoogleDrive, умови використання Google сервісів викладені на сторінці https://policies.google.com/privacy.

7. Доступ до електронної пошти

Враховуючи, що Користувач може використовувати в Арт-Звіт Pro обліковий запис Gmail для відправки звітності до контролюючих органів, в Арт-Звіт Pro підключено Google API, зокрема області

Обмеженого використання Gmail API, які дозволяють програмі читати, створювати або змінювати текст повідомлення (включаючи вкладення), метадані або заголовки; або керувати доступом до поштової скриньки Користувача, пересиланням електронної пошти або налаштуваннями адміністратора.

Таким чином Користувачу для подальшої роботи необхідно надати Арт-Звіт Pro доступ до свого облікового запису Gmail.

Сервіси можуть отримати доступ до змісту ваших електронних листів, вкладень, щоб Арт-Звіт Pro функціонував належним чином. Наприклад, Арт-Звіт Pro потрібен доступ до вкладень електронних листів Користувача, щоб відправляти звіти та отримувати квитанції, прив'язувати отримані квитанції до звітів та відображати зміст квитанції у відповідних розділах, створювати автоматичні фільтри на основі отриманих квитанцій і т.і.

Адміністратор технічної підтримки не читає електронні листи, пов'язані з обліковим записом Користувача, доступ до якого він надає для Арт-Звіт Pro.

Використання Арт-Звіт Pro і передача даних, отриманих з Облікових Записів Google, в будь-яку іншу програму, отриманої від Google API, буде відбуватися у відповідності до Політики використання даних користувача API послуг Google https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes, включно з вимогами Обмеженого використання.

8. Мета збору та використання персональних даних

Персональні дані необхідні Адміністратору технічної підтримки для:

надання права на використання демо-ліцензії ідентифікації Користувача, що надіслав запит  або протокол помилки з Арт-Звіт Pro для подальшого опрацювання його звернення та надання відповідей
оповіщення Користувача, за умови його згоди, засобами електронної пошти про закінчення терміну дії ліцензії, важливі події, акції та інші маркетингові заходи Арт-Звіт Pro

9. Способи та терміни обробки персональних даних

Адміністратор технічної підтримки не зберігає даних Користувача довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються. По загальному правилу та у відповідності до норм законодавства граничний термін обробки персональних даних Адміністратором технічної підтримки становить так довго, як це необхідно для комплексного вирішення проблем та надання відповіді на отримані від Користувача запити, реалізації покращень та доопрацювань функціоналу  Арт-Звіт Pro, а також впровадження нових послуг. Це означає що Адміністратор технічної підтримки може зберігати персональні дані Користувача протягом визначеного періоду часу з дати останнього звернення Користувача, навіть після того, як Користувач перестав користуватися Арт-Звіт Pro. Після закінчення цього періоду персональні дані будуть видалені, на сьогодні зазначений період складає 1095 днів від дати останнього звернення користувача.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством, що регламентує обробку персональних даних.

Адміністратор технічної підтримки вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Адміністратор технічної підтримки спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

10. Права та обов’язки сторін

Користувач має право:

приймати рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Арт-Звіт Pro, і давати згоду на їх обробку;
оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації;
на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене законом;
вимагати від Адміністратора технічної підтримки уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

Для ініціювання будь-якого права з переліку достатньо повідомити Адміністратора технічної підтримки будь-яким зручним для Користувача способом.

Адміністратор технічної підтримки зобов’язаний:

використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 8 цієї Політики конфіденційності;
забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошуючи її без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами, надані персональні дані Користувача, за винятком другого абзацу п.8 цієї Політики Конфіденційності;
вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

11. Безпека неповнолітніх

Арт-Звіт Pro не призначена для використання неповнолітніми користувачами. Адміністратор технічної підтримки Арт-Звіт Pro серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про мету і потребу у використанні Арт-Звіт Pro.

12. Зміна Політики конфіденційності

До цієї Політики конфіденційності періодично, та без попереднього повідомлення Користувача про таке, можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики конфіденційності, Користувачу необхідно уважно ознайомитися зі змінами та надати згоду з відповідними змінами Політики конфіденційності. Просимо час від часу переглядати Політику конфіденційності для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

Історія змін

-----------------------

№     Дата            Версія      Опис

1.      02.01.2020   1.1          Розроблено документ

2.      24.06.2020   1.2          Оновлено п. 6 Політики конфіденційності

3.      11.11.2020   1.3          Оновлено п. 4 Політики конфіденційності

4.      27.07.2022   1.4          Додано п. 7. Доступ до електронної пошти та, відповідно оновлено нумерацію пунктів 8 - 12 Політики конфіденційності