1.1 Ліцензійні умови

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Головний зміст >

1.1 Ліцензійні умови

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

          ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

      на невиключне право на використання

            Комп’ютерної програми «Арт-Звіт Pro»

 

1.1.        Цими Ліцензійними Умовами регламентуються правовідносини пов'язані із наданням невиключного права на використання об'єкта права інтелектуальної власності – Комп’ютерної програми «Арт-Звіт Pro» (далі – «Комп’ютерна програма»).

1.2.        Під терміном «Комп’ютерна програма», для цілей цих ліцензійних умов, розуміють об'єкт авторського права ТОВ "ДІСІЕНСІ" (далі – Ліцензіара) (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).

1.3.        Майнові права інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму  належать Ліцензіару.

1.4.        Ліцензіат є власником даних, що створюється (накопичується) за допомогою Комп’ютерної програми.

1.5.        Територія дії дозволу, що надається за цим Договором - митна територія України.

1.6.        Строк дії дозволу на використання Комп’ютерної програми, що надається за цими ліцензійними умовами Ліцензіату, визначений у ліцензійному договорі.

1.7.        На підставі даних ліцензійних умов, Ліцензіат вправі самостійно використовувати Комп’ютерну програму виключно для формування та подання звітності до контролюючих органів.

1.8.        Після закінчення строку дії дозволу на використання Комп’ютерної програми, Ліцензіату надається можливість використовувати Комп’ютерну програму виключно для перегляду та друку будь-яких звітів, які ним були сформовані та подані до контролюючих органів в період дії дозволу.

1.9.        Ліцензіат вправі самостійно використовувати Комп’ютерну програму, її оновлення та нові версії, без права внесення змін (модифікацій) до Комп’ютерної програми, її оновлень та нових версій.  Ліцензіат не має права: тиражувати Комп’ютерну програму, її оновлення та нові версії; самостійно використовувати окремі компоненти і бібліотеки, що входять до складу Комп’ютерної програми та передавати права на використання Комп’ютерної програми, її оновлень та нових версій третім особам.

1.10.        Ліцензіар не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Ліцензіату в результаті використання останнім Комп’ютерної програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам. Ліцензіар також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що стались в результаті використання Комп’ютерної програми та завдали шкоди Ліцензіату та третім особам.

1.11.        У випадку використання Ліцензіатом Комп’ютерної програми з порушенням цих ліцензійних умов (із порушенням способів її використання, передбачених п. 1.9. цих ліцензійних умов), останній зобов’язаний сплатити на користь Ліцензіара штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп., за кожне порушення.

1.12.        Погодившись з даними ліцензійними умовами, Ліцензіат погоджується з тим, що Комп’ютерна програма передається Ліцензіату у вигляді, в якому вона була створена, і яка може мати у своєму складі помилки.