Додаток В. Імпорт звітів експортованих з програм «M.E.Doc IS» та «Соната»

Navigation:  Додатки >

Додаток В. Імпорт звітів експортованих з програм «M.E.Doc IS» та «Соната»

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В.1.        Експорт даних з програми «M.E.Doc IS»

При необхідності використання в програмі звітних документів, сформованих за допомогою програми «M.E.Doc IS», слід:

1.Під час роботи з програмою «M.E.Doc IS» обрати тип звітних документів, дані яких необхідно вивантажити (1, Рис. В. 1).

2.З контекстного меню обрати пункт Експорт (2, Рис. В. 1) – обов’язково слід зберегти дані у файлі формату «.xml»». Також цю операцію можна викликати з головного меню програми обравши Файл Експорт.

13-17_img200

Рис. В. 1. Експорт даних з програми «M.E.Doc IS»

3.У вікні Експорт обрати формат (для подачі у контролюючий орган) та каталог місця збереження файлу (Рис. В. 2). Для зміни каталогу натиснути кнопку [13-17_img201] та у вікні огляду папок обрати необхідний каталог.

13-17_img202

Рис. В. 2. Вікно збереження вивантаженого файлу

Щоб імпортувати збережені дані до програми необхідно виконати наступні дії:

1.В головному вікні програми обрати пункт меню ФайлІмпорт звітів або натиснути на кнопку [13-17_img203].

2.Обрати раніше збережений файл формату «.xml». Після чого дані будуть успішно завантажені до програми.

В.2.        Експорт даних з програми «Соната»

При необхідності використання в програмі звітних документів, сформованих за допомогою програми «Соната», необхідно:

1.Під час роботи з програмою «Соната» обрати тип звітних документів, дані яких слід вивантажити (1, Рис. В. 3) – звіти, податкові накладні, квитанції тощо.

2.З контекстного меню обрати пункт Експорт та підпункт необхідної дії (2, Рис. В. 3).  Обов’язково слід зберегти дані у файлі формату «.xml».

13-17_img204

Рис. В. 3. Експорт даних з програми «Соната»

Щоб імпортувати збережені дані до програми виконайте наступне:

1.В головному вікні програми обрати пункт меню ФайлІмпорт звітів або натиснути на кнопку [13-17_img203].

2.Обрати раніше збережений файл формату «.xml». Після чого дані будуть успішно завантажені до програми.

 

В.3.   Імпорт звітів за допомогою утиліти TaxBillConvert

В папці з програмою Арт-Звіт Pro занходиться утиліта TaxBillConvert та конфігураційний файл TaxBillConvert.exe.config (Рис. В.4)

13-17_img255

Рис. В.4 Програма TaxBillConvert та конфігураційний файл TaxBillConvert.exe.config в папці з програмою

Програма TaxBillConvert дозволяє імпортувати файли старих форматів ПН, вивантажених з програми M.E.Doc, файли ПН у форматі програми M.E.Doc з одночасною можливістю конвертації 9-ї версії в 10-ту та імпорту звітів S0301011 та S0301114, S0301115 у форматі .zdi.

Для того щоб увімкнути відповідну функцію для імпорту відкрийте файл  TaxBillConvert.exe.config та вкажіть значення «True»у відповідному блоці (Рис. В.5)

13-17_img256

Рис. В.5. Конфігураційний файл утиліти TaxBillConvert

На Рис.В.5 відображено налаштування імпорту ПН старих форматів, для поля key="importOldPn" вказано значення «True» та  шлях до теки, яка містить ПН старого формату, які необхідно імпортувати в програму. При запуску утиліти ТaxBillConvert файли з вказаної теки будуть імпортовані в програму.

Аналогічно можна налаштувати і імпорт ПН у форматі програми M.E.Doc та звітів S0301011 та S0301114, S0301115 у форматі zdi.