8.25 Зміна порядку рядків в таблиці

Navigation:  Головний зміст > 8 Робота зі звітами, податковими та акцизними накладними >

8.25 Зміна порядку рядків в таблиці

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В документі, який містить динамічну таблицю, є можливість змінити порядок рядків цієї таблиці. Зміна послідовності рядків виконується у будь-якому відображені звіту (Вигляд Excel, табличний режим, табличне відображення).

Для зміни послідовностей рядків, необхідно викликати контекстне меню, встановивши фокус на рядку, положення якого необхідно змінить, та обрати напрямок: вверх, або вниз.

18-20_img14

Рис. 8.25.1 Контекстне меню та пункти, що змінюють послідовність рядків