2.2 Умовні позначення та скорочення

Navigation:  Головний зміст > 2 Інформація про документ >

2.2 Умовні позначення та скорочення

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для зручності в даній інструкції використані скорочення та умовні позначення, перелік яких описано у таблиці нижче.

 

Табл. 1. Перелік умовних позначень та скорочень

Скорочення

Опис

КНЕДП

Акредитований центр сертифікації ключів

КНЕДП

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Програма

Комп’ютерна програма «Арт-Звіт Pro»

КЕП

Кваліфікований електронний підпис

ДПСУ

Державна податкова служба України

ПФУ

Пенсійний фонд України

ДССУ

Державна служба статистики України

МЕРТУ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ФССУ

Фонд соціального страхування України

ІЦ СПОВ

Інформаційний центр системи персоніфікованого обліку внесків

ІДД ДПС

Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби

СВС

Списки відкликаних сертифікатів

ЦОЕЗ

Центр обробки електронних звітів

ЦСК

Центр сертифікації ключів

OCSP

Протокол перевірки статусу сертифіката в реальному часі (Online certificate status protocol)

TSP

Протокол позначок часу (Time-stamp protocol)

БД

База даних

ЄРПН

Єдиний реєстр податкових накладних

ЄРАН

Єдиний реєстр акцизних накладних

Позначення та виділення в інструкції використовуються відповідно до наведених нижче правил:

-назви вікон, блоків, вкладок та полів введення даних виділяються жирним шрифтом (наприклад, вікно Параметри роботи, блок Інші, поле Працювати автономно);

-для позначення переліку дій, замість слів «необхідно обрати», «необхідно натиснути» тощо, використовується символ → (наприклад, замість речення «Необхідно обрати пункт меню Сервіс, а потім підпункт Параметри роботи, використовується наступний опис: Необхідно обрати пункт меню Сервіс Параметри роботи;

-назви кнопок беруться у квадратні дужки й виділяються жирним шрифтом (наприклад, кнопка [Так]).

-назва клавіші клавіатури виводиться у кутових дужках (наприклад, клавіша <Enter>);

-назви клавіш, які утворюють одну команду, відокремлюються одна від одної знаком «+» (наприклад, <Ctrl+N> означає, що необхідно одночасно натиснути клавіші <Ctrl> і <N> (латинська літера), регістр та розкладка клавіатури значення не мають.

В інструкції використовуються наступні елементи дизайну:

1-7_img1

Таким чином оформлюються попередження — важлива додаткова інформація стосовно пункту, який описується. Блок містить інформацію-застереження щодо ситуацій, знехтування якими може призвести до критичних наслідків.

 

1-7_img2

Таким чином оформлюються зауваження — додаткова інформація стосовно пункту, який описується. Блок містить інформацію щодо об’єктів, певних дій або ситуацій.