2.2 Умовні позначення та скорочення

Navigation:  Головний зміст > 2 Інформація про документ >

2.2 Умовні позначення та скорочення

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для зручності в даній інструкції використані скорочення та умовні позначення, перелік яких описано у таблиці нижче.

 

Табл. 1. Перелік умовних позначень та скорочень

Скорочення

Опис

КНЕДП

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Програма

Комп’ютерна програма «Арт-Звіт Pro»

КЕП

Кваліфікований електронний підпис

ДПСУ

Державна податкова служба України

ПФУ

Пенсійний фонд України

ДССУ

Державна служба статистики України

МЕУ

Міністерство економіки України

ФССУ

Фонд соціального страхування України

ІЦ СПОВ

Інформаційний центр системи персоніфікованого обліку внесків

ІДД ДПС

Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби

СВС

Списки відкликаних сертифікатів

ЦОЕЗ

Центр обробки електронних звітів

ЦСК

Центр сертифікації ключів

OCSP

Протокол перевірки статусу сертифіката в реальному часі (Online certificate status protocol)

TSP

Протокол позначок часу (Time-stamp protocol)

БД

База даних

ЄРПН

Єдиний реєстр податкових накладних

ЄРАН

Єдиний реєстр акцизних накладних

Позначення та виділення в інструкції використовуються відповідно до наведених нижче правил:

-назви вікон, блоків, вкладок та полів введення даних виділяються жирним шрифтом (наприклад, вікно Параметри роботи, блок Інші, поле Працювати автономно);

-для позначення переліку дій, замість слів «необхідно обрати», «необхідно натиснути» тощо, використовується символ → (наприклад, замість речення «Необхідно обрати пункт меню Сервіс, а потім підпункт Параметри роботи, використовується наступний опис: Необхідно обрати пункт меню Сервіс Параметри роботи;

-назви кнопок беруться у квадратні дужки й виділяються жирним шрифтом (наприклад, кнопка [Так]).

-назва клавіші клавіатури виводиться у кутових дужках (наприклад, клавіша <Enter>);

-назви клавіш, які утворюють одну команду, відокремлюються одна від одної знаком «+» (наприклад, <Ctrl+N> означає, що необхідно одночасно натиснути клавіші <Ctrl> і <N> (латинська літера), регістр та розкладка клавіатури значення не мають.

В інструкції використовуються наступні елементи дизайну:

1-7_img1

Таким чином оформлюються попередження — важлива додаткова інформація стосовно пункту, який описується. Блок містить інформацію-застереження щодо ситуацій, знехтування якими може призвести до критичних наслідків.

 

1-7_img2

Таким чином оформлюються зауваження — додаткова інформація стосовно пункту, який описується. Блок містить інформацію щодо об’єктів, певних дій або ситуацій.