1.5 Гарячі клавіші

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Головний зміст >

1.5 Гарячі клавіші

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Користувачу надано можливість використовувати клавіші клавіатури або їх комбінації для швидкого та зручного виконання певних операцій:

-<Tab> — перехід між полями вікна у звичайному напрямку (від лівого поля до правого, від верхнього поля до нижнього);

-<Shift+Tab> — перехід між полями вікна у зворотному напрямку;

-<Enter> — виконання команди або натискання кнопки;

-<Пробіл> — встановлення або зняття позначки, натискання кнопки.

Окрім комбінацій швидкого виклику, у програмі діють загальносистемні «гарячі» клавіші, які описані у наступній таблиці. При описі комбінацій, позначка «gray» визначає клавішу додаткової секції клавіатури.

Для кожної комбінації зазначено область її дії, тобто вікно програми, де дана комбінація діє, а також функція, що виконується у такому вікні.

Комбінація швидкого виклику

Область дії

Дія, що відповідає комбінації

<Ctrl+A>

<gray +>

Перелік звітів

Виділення усіх записів переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

<gray ->

Перелік звітів

Зняття виділення з усіх записів переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

<gray *>

Перелік звітів

Інвертування виділення записів переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

<Del>

Перелік звітів

Видалити обраний запис переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перелік підприємств

Редагування довідника

Поле для зазначення сертифіката

Очистити поле

Поле для обрання значення з довідника

<Ctrl+Del>

Сховище сертифікатів

Видалити обраний запис переліку

Перелік підприємств

Редагування довідника

Поле для зазначення сертифіката

Очистити поле

Поле для обрання значення з довідника

<Ctrl+N>

Перелік звітів

Створити звіт

Перелік підприємств

Додати підприємство

Редагування довідника

Додати запис до довідника

Сховище сертифікатів

Додати сертифікат

<Ctrl+Home>

Перелік звітів

Переміститись на початок переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перелік підприємств

Обрання значення з довідника

<Ctrl+End>

Перелік звітів

Переміститись в кінець переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перелік підприємств

Обрання значення з довідника

<PgDn>

<Ctrl+PgDn>

Перелік звітів

Переміститись на наступну сторінку/останній запис переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перелік підприємств

Обрання значення з довідника

<PgUp>

<Ctrl+PgUp>

Перелік звітів

Переміститись на попередню сторінку/перший запис переліку

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перелік підприємств

Обрання значення з довідника

<Ctrl+R>

Сховище сертифікатів

Оновити перелік

<Ctrl+Alt+P>

Перелік звітів

Перегляд параметрів звіту

Перелік квитанцій звіту

Сховище сертифікатів

Перегляд інформації сертифіката

<Ctrl+S>

Перелік звітів

Зберегти звіт

Перелік підприємств

Зберегти підприємство

Редагування довідника

Зберегти зміни довідника

<Ctrl+Z>

Перелік підприємств

Відмінити дію

<Ctrl+F4>

Редагування звіту

Закриття відкритого звіту

Перелік квитанцій звіту

Закриття переліку

<Ctrl+Shift+O>

Головне вікно

Підприємства

Перелік підприємств

Параметри підприємства

<Ctrl+F>

Перелік підприємств

Перехід до поля фільтрації переліку

Обрання значення з довідника